Гарантия

Официальная гарантия и сервис

Drone.UA– официальный дистрибьютор компании Parrot в Украине.

На все оборудование, приобретаемое у Drone.UA, распространяется гарантия производителя. Мы продаем только оригинальную продукцию.

Мы также осущесвляем гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание для всех владельцев техники Parrot в Украине.

Ниже приведена информация нашего гарантийного талона, который будет сопровождать вашу покупку.

УВАГА! Під час купівлі приладу необхідно перевірити комплектність та функціональність приладу. Перевірте правильність та повноту заповнення гарантійного талону.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Виробник (Продавець)  гарантує  якість  товару за умови  дотримання  споживачем (Покупцем) правил, які викладено в експлуатаційних документах (документації) та умов гарантійних зобов’язань і безкоштовного сервісного (гарантійного) обслуговування.Гарантійний термін експлуатації товару наведений у таблиціПротягом  гарантійного терміну експлуатації,  споживач  має  право   у  разі  виявлення недоліків —  на  безоплатний гарантійний ремонт  згідно з вимогами Закону України «Про захист прав  споживачів» та умовами Договору оферти на купівлю товару через Інтернет-магазин (далі Договір Купівлі-продажу)

Виробник/Продавець залишає за собою право відмовити як в гарантійному, так і в безкоштовному сервісному обслуговуванні виробу у разі недотримання покупцем/споживачем  правил, які викладено в експлуатаційних документах (документації) та умов гарантійних зобов’язань і безкоштовного сервісного обслуговування, викладених в публічній оферті на сайті Продавця. Гарантійні зобов’язання Виробника і безкоштовне сервісне обслуговування поширюються тільки на моделі, офіційно імпортовані в Україну, що призначені для постачань і реалізації на території України, які були придбані в Україні через офіційні точки продажу.

Гарантійне обслуговування здійснюється відповідно до розділу «Гарантия» на сайті продавця або відповідно до умов Договору Купівлі-продажу. У   разі    коли    протягом   гарантійного   терміну   товар  експлуатувався з  порушенням  правил  або  споживач  не  виконував  рекомендацій підприємства,  що  виконує  роботи  з  гарантійного  обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.

Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:

 

— внесення у конструкцію товару змін та здійснення  доробок,  а також  використання вузлів,  деталей,  комплектуючих виробів,  не передбачених нормативними документами;
— використання не за призначенням;
— пошкодження споживачем;
— порушення споживачем правил експлуатації товару.

Виробник/Продавець не несе гарантійних зобов’язань в наступних випадках:

 1. Прилад використовувався/використовується для провадження підприємницької діяльності або для роботи за наймом, або будь-якої діяльності, пов’язаної з підприємницькою;
 2. виріб використовувався в цілях що не відповідають його прямому призначенню;
 3. у випадку порушення правил і умов експлуатації, установки виробу, що викладені у керівництві користувача та іншій документації, що передається користувачу виробом або розміщена на продавця або виробника;
 4. у випадку використання не останньої версії програмного забезпечення;
 5. якщо прилад має сліди спроб некваліфікованого/стороннього ремонту;
 6. якщо дефект викликано змінами конструкції або схеми приладу, його самостійною модифікацією, розборкою або відкриттям оболонки приладу, підключенням зовнішніх пристроїв, не передбачених Виробником в офіційному керівництві/іншій документації;
 7. якщо дефект викликано дією непереборних сил, нещасним випадком, умисними або необережними діями користувача чи третіх осіб;
 8. якщо виявлені пошкодження, викликані впливом вологи, високих чи низьких температур, корозією, окисленням, потраплянням всередину сторонніх предметів, речовин, рідин, комах або тварин;
 9. якщо потребується чистка окремих комплектуючих деталей;
 10. якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів виробу;
 11. падіння або перегрівання викликані помилкою пілота, а не через заводський брак;
 12. якщо серійний номер, марка водонепроникності , марка відповідності або інші мітки Виробника відображають ознаки фальсифікації або підробки;
 13. не пред’явлення Покупцем чеку та гарантійного талону на виріб

14. Інші обставини, що визначені в Договорі Купівлі-продажу.