DroneUA та інновації у вирощуванні озимих культур

October 03, 2023
DroneUA та інновації у вирощуванні озимих культур
   

Моніторинг озимих культур – вигідна інвестиція для аграрного бізнесу. Практика показує, що врожайність озимих вища, ніж ярових, отже, за приблизно однакових витратах генерується більший прибуток. У вирощуванні озимих культур є своя специфіка (проблеми перезимівлі, вплив шкідників та зміни клімату за останні роки), проте це вигідно у будь-якому випадку.

Досвід

Після спілкування з фермерами та представниками декількох господарств Київської, Миколаївської та Херсонської областей команда «Землероб» склали путівник з рекомендаціями, який допоможе вам виростити гарний урожай. Підготовка до сезону та збереження посівів восени – визначні фактори високого врожаю озимих. Також на врожайність впливають наступні фактори:

 • забезпечення потреб у добривах;
 • захист від бур’янів та шкідників;
 •  регуляція росту для вдалої зимівлі рослин.

Головним завданням в процесі культивації озимих є збереження посівів від загибелі через дію низьких температур. При розробці заходів, спрямованих на захист рослин в період зимівлі, велику роль грає поєднання агрономічної теорії з прогресивною технологічною практикою.

Стійкість озимих посівів до негативних факторів збільшують:

 • правильно підібрані сорти;
 • оптимальні строки посіву;
 • якість насіннєвого матеріалу (неушкоджені, здорові насінини);
 • рівень підготовки ґрунту та вміст продуктової вологи;
 • оптимальне живлення рослин.

За таких умов озимі культури встигають до зниження температури та випадання снігу сформувати добре розвинену кореневу систему, при цьому не вирости до розмірів, що ускладнюють зимівлю.

«При впровадженні інноваційних технологій слід пам’ятати, що тільки комплексний підхід дозволяє отримати найбільшу ефективність, і навіть якщо підприємство робить ставку на безпілотний моніторинг або сервіси, побудовані на даних дронів, необхідно уважно ставитися до якості насіннєвого матеріалу чи термінів посіву», – зазначає Валерій Яковенко, керівник Drone.UA.

Мета агротехнічних заходів

Для отримання хорошого врожаю потрібно добитися оптимальної густоти рослин. Для цього ще до посіву необхідно провести дослідження ґрунтів на заселення шкідниками, хворобами, бур’янами, перевірити родючість землі за фізико-хімічними показниками. Врожайність озимих може різнитися залежно від регіону вирощування, погодних умов, обраного сорту, однак існує комплекс заходів, який дозволяє вирішити наступні проблеми: слабка морозо- та зимостійкість рослин, хвороби, враження грибковими, вірусними інфекціями. Чітко побудований алгоритм процесів з ефективного догляду за посівами дозволить впоратися з вирішенням цих проблем. Застосування сучасних технологій – комплексний аналіз ґрунтів в лабораторіях, моніторинг посівів за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та супутникових знімків, методик диференційованого посіву та внесення добрив, наприклад, систем точного висіву з технікою компанії Väderstad – дозволяють отримувати стабільно високий урожай, економлячи при цьому час та гроші.

Алгоритм роботи при комплексному аналізі посівів та ґрунтів для точного землеробства

1. Аерофотозйомка поля за допомогою камер з RGB и NIR-GB сенсорами, встановленими на дроні, визначення координат, контурів та контрольних точок.

2. Забір проб ґрунтів з прив’язкою по GPS для лабораторного аналізу для визначення показників в залежності від культур:

 •  рН ґрунтів, рН буферний (встановлення потреби у вапнуванні);
 • вміст розчинних солей (засоленість);
 •  органічна речовина, NО3, P, К;
 • Са, Mg, Na;
 • S, Zn, Cu, Mn, Fe;
 • сума катіонів мг-екв / 100 г ґрунтів;
 •  насиченість основами %, H, K, Na, Ca, Mg.

3. Створення ортофотоплану поля у видимому (RGB) та інфрачервоному (NIR-GB) спектрах, розрахунок розподілу вегетативної маси культури по полю (індекс NDVI).

4. Аналіз отриманої інформації спеціалізованим програмним забезпеченням, зокрема Pix4D, створення карт проблемних ділянок з виділеними однорідними зонами.

5. Розробка агрохімічних картограм інтерполяції елементів живлення по полю (підсів, внесення добрив (NPK + мікроелементи), засобів захисту та обробітку ґрунтів) для знешкодження виявлених загроз.

Результат:

 • Економія добрив – 15-30 %;
 • Економія насіннєвого матеріалу – 3-8 %;
 • Скорочення витрат на амортизацію сільгосптехніки – 5-10 %;
 • Економія фінансових ресурсів – 12 $ на гектар

За допомогою експертів української компанії Drone.UA, на прикладі полів фермерського господарства Миколаївської області, змоделювали різноманітні ситуації та підготували перелік обов’язкових робіт, необхідних для отримання максимальних результатів.

Захист від бур’янів

Восени бур’яни знижують коефіцієнт перезимівлі посівів за рахунок конкуренції за поживні речовини та світло, що також ускладнює боротьбу з ними весною та влітку. Тому необхідно скласти карти засміченості посівів бур’янами, а також провести їх кількісний підрахунок та з’ясувати склад за видом.

Важливо вчасно визначити рівень та місця поширення бур’янів, прийняти рішення про застосування гербіцидів, розрахувати дози та скласти карти диференційованої обробки посівів. Саме дрони дозволяють створювати найбільш точні карти визначення проблемних зон з погрішністю не більше декількох сантиметрів.

Захист від грибкових та вірусних інфекцій

За недостатньої обробки насіння різноманітні хвороби (мучниста роса, бура листова іржа та ін.) суттєво знижують майбутню врожайність. Для своєчасного використання засобів захисту важливо точно діагностувати місця захворювань. У складних випадках ураження слід виявити вид збудника захворювання. Багато компаній, окрім проведення аналізів, надають консультації по оптимальному підбору препаратів. Використання дронів дозволяє максимально пришвидшити процес збору інформації на полі та не пропустити проблемні зони, що може трапитись при замовленні класичної методики обходу полів.

Керування швидкістю росту

Розроблена методика дозволяє не допустити переростання рослин більше розміру, оптимального для перезимівлі. Регулятори росту перенаправляють поживні речовини з надземної частини рослини до кореня та стимулюють розвиток кореневої системи. Для точкового застосування цих речовин створюються карти рівня розвитку посівів, на підставі аналізу яких приймають рішення по вживанню регуляторів росту. Спеціалісти Drone.UA використовують мобільні лабораторії, які разом зі скануванням полів з повітря дозволяють отримувати ростові показники безпосередньо в день проведення робіт.

Визначення родючості ґрунтів

Основне внесення добрив відбувається перед сівбою або одночасно. Однак не менш важливим є ранньовесняне підживлення, яке можна скорегувати, маючи інформацію про родючість ґрунтів та стан рослин на момент входу в зимівлю та виходу з неї. Такі карти родючості ґрунтів після наземної перевірки (агрохімічному аналізі в обраних точках) можна використовувати для уточнення норм добрив. Сканування ґрунту потрібно проводити в максимально ранні строки, щоб рослинність не закривала ґрунт. Визначення показників розвитку рослин використовується для вирахування норм внесення добрив ранньою весною. Перед входом в зимівлю чи відразу після виходу з неї спеціалісти можуть надати інформацію в вигляді карт по таким показникам:

 • відсоток схожості;
 • коефіцієнт кущення;
 • наземна біомаса;
 • фаза розвитку;
 • індекс листкової поверхні;
 • концентрація хлорофілу;
 • загальний фотосинтетичний потенціал.

Дана інформація важлива для корегування норм внесення добрив, а також, наприклад, для весняного підсіву.

Аналіз попередніх сезонів вирощування

Керівник компанії Drone.UA Валерій Яковенко стверджує:

«Сьогодні вже сотні фермерських господарств інвестують гроші та час у розвиток нових технологій. Це абсолютно виправдано, – адже при застосуванні технологій точного землеробства, при урахуванні фактичної потреби полів та з розумінням усіх факторів впливу, у власника з’являється можливість не тільки економити, а й отримувати додаткові врожаї залежно від обраної стратегії. Дрони не можуть бути панацеєю від усіх проблем, але вони є вкрай важливим інструментом на усіх етапах агровиробництва».

Якщо ви отримали несподівано низький врожай на окремих полях чи ділянках, варто використати архівні супутникові дані, котрі можуть відновити картину динаміки вегетації та визначити причину зниження врожаю. Навіть за умов іншого попередника причини зниження врожайності можуть зберігатися з минулих років. Прикладом є продіагностовані з безпілотника зони підтоплення ґрунтів, яких не видно з країв поля. Зберігання та аналіз такої інформації допоможе сформувати стратегію усунення проблемних зон в поточному сезоні. Використання наведених вище методик підвищує врожайність на 10- 15%, паралельно зменшуючи витрати на насіння та добрива. Дані показники отримані дослідним шляхом за два останні сезони на полях клієнтів компанії Drone.UA в Київській, Миколаївській та Херсонській областях.

DroneUA – лідер українського ринку безпілотних літальних апаратів для сільського господарства. Під наглядом компанії перебуває більше 2 млн га сільськогосподарських земель українських підприємств. Компанія пропонує аграріям широкий спектр послуг з моніторингу, обробки, аналізу даних, складання карт та рекомендацій по догляду за посівами сільськогосподарських культур

Контакти компанії DroneUA:

e-mail: info@drone.ua

телефони +38(093) 457-57-57, (067) 000-22-57, (044) 495-75-77

www. drone.ua

Väderstad – шведський виробник сільськогосподарського обладнання. Від дискової борони і до сучасних систем електронного управління технікою, котра повністю адаптована під систему точного землеробства, вже більше 50 років компанія залишається вірною своїм принципам: створення сучасних, інноваційних, високоефективних сільськогосподарських машин.

Детальніше ознайомитися з випуском № 13 журналу «Землероб» можна тут.

   

DroneUA – це міжнародний системний інтегратор безпілотних рішень та робототехніки.

На ринку України та Східної Європи група компаній DroneUA є найбільшим інтегратором, імпортером та дистриб'ютором провідних виробників дронів у світі та представляє технологічні рішення від брендів XAG, EcoFlow, Pix4D, Parrot, Chasing, DroneDeploy, AgroCares та інших.

У структурі групи компаній працюють власні інженерні, виробничі та сервісні підрозділи, відкрито центр обробки даних. Представлені DroneUA технологічні рішення використовуються більш ніж на 4 млн. га посівних площ України. Тільки за результатами агросезону 2021 року дронами-обприскувачами від DroneUA було оброблено понад 1 млн. га.
DroneUA входить до ТОП 3 найінноваційних бізнесів у сільськогосподарському секторі України за версією видання FORBES та ТОП 20 найінноваційних підприємств України.

Група компаній продовжує розширювати перелік технологічних брендів, представлених на ринку України, та веде активну діяльність у сільському господарстві, нафтогазовій промисловості, а також у сферах енергетики, геодезії та топографії.

Звязатися з нами